Sentralisert etterforsking av lovbrudd mot visse ungdomspolitikere

Hatefulle ytringer, trusler og andre lovbrudd rettet mot politikere kan utgjøre et demokratisk problem. Basert på en analyse av trusselsituasjonen blant annet mot ungdomspolitikere, er det nå besluttet sentralisert etterforskingsinnsats for én gruppe som blir utsatt for slike lovbrudd. 

Dersom trusler bidrar til at politikere trer ut av politikken er det en utvikling samfunnet ikke kan ta lett på. Basert på en situasjonsrapport fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Kripos og Oslo politidistrikt om blant annet hatefulle ytringer mot ungdomspolitikere har riksadvokaten besluttet sentralisert etterforsking ved PST for én gruppe som blir utsatt for slike lovbrudd. Slik etterforsking vil i første omgang avgrenses til lovbrudd rettet mot sentralstyremedlemmer i de politiske ungdomspartiene. Det antas at flere saker på dette saksfeltet også kan bidra til erfaring som kan benyttes ved hatefulle ytringer og trusler rettet mot andre. Det understrekes at det fremdeles er politidistriktene som har hovedansvaret for etterforsking ved saksfeltet, men at den sentraliserte etterforsking forhåpentligvis kan bidra til mer enhetlig praksis, læring og avklaring av straffenivået. Sammen med økt oppmerksomhet i politidistriktene vil dette forhåpentligvis også kunne bidra til et annet ytringsklima.

Sentraliseringen knyttes til klare straffbare forhold, og initiativet skal derfor på ingen måte begrense den ytringsfriheten vi alle understreker som viktig og avgjørende i et demokratisk samfunn.

Politidirektoratet er for øvrig i samarbeid med Riksadvokatembetet i gang med å utarbeide en veileder for håndtering av politisk ekstremisme i det offentlige rom.

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokaten om trusler mot (ungd)politikere (193kb) Last ned