Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscooter - nytt håndhevingsdirektiv

Miljøverndepartementet har ved brev av 15. januar 2013 sendt på høring forslag til endringer av småbåtloven § 40 slik at forbudet mot bruk av vannscooter oppheves. Samtidig fremmes det forslag om at myndighetene gis hjemmel til å forby slik bruk i en bestemt avstand fra land, i verneområder, samt i andre områder av hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy.

I påvente av ny lovgivning og nye  forskrifter har riksadvokaten i brev av 15. januar 2013 gitt nye  håndhevingsdirektiver for saker begått etter denne dato.

  • Last ned dokumenter
  • Småbåtloven nytt håndhevingsdirektiv (716kb) Last ned