Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscootere - nytt håndhevingsdirektiv

Riksadvokaten har i brev av 6. juli 2012 gitt direktiv om at vannscooterforbudet i småbåtloven § 40 skal håndheves raskt og effektivt ved overtredelser begått etter 1. juli i år.

  • Last ned dokumenter
  • Småbåtloven (57kb) Last ned