Standardisert mandat for sakkyndige uttalelser om ruspåvirket kjøring. En veiledning.

En arbeidsgruppe oppnevnt av riksadvokaten har foreslått et standardisert mandat for politiets anmodninger om sakkyndige uttalelser ved mistanke om føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol. Gruppen har også utarbeidet en kort veiledning for påtalemyndigheten i politiet. Riksadvokaten gir sin tilslutning til gruppens anbefalinger.

  • Last ned dokumenter
  • Veiledning standardisert mandat for sakkyndige uttalelser om ruspåvirket kjøring (1141kb) Last ned