Standardisert mandat i sakkyndige uttalelser om ruspåvirket kjøring – oppnevning av arbeidsgruppe

Riksadvokaten har oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter for politiet og Folkehelseinstituttet. Gruppen har fått i oppdrag å foreslå standardisert mandat i sakkyndige uttalelser i saker som gjelder mistanke om føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol mv. Den er bedt om å avgi rapport innen 1. oktober 2013.

  • Last ned dokumenter
  • Brev til Folkehelseinstituttet (684kb) Last ned