Straff for unnlatt oppmøte til soning

Fra 1. november 2007 blir det straffbart å ikke møte til soning til fastsatt tid. Riksadvokaten ba i brev av 23. oktober d.å. politidistriktene om å ta dette inn i soningsinnkallingene.