Straffbare handlinger begått av utenlandsk militært personell i Norge

Riksadvokatens rundskriv 2/1999 «Straffbare handlinger begått av utenlandsk militært personell i Norge og av norsk militært personell i utlandet – noen jurisdiksjonsspørsmål»

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 1999 2 Straffbare handlinger begått av utenlandsk militært personell i utlandet (419kb) Last ned