Straffbare handlinger i fengsel - samordning mellom reaksjon fra Kriminalomsorgen og straff - opphevelse av rundskriv nr 1/1987

Riksadvokatens rundskriv 3/2004 «Straffbare handlinger i fengsel – samordning mellom reaksjon fra Kriminalomsorgen og straff – opphevelse av rundskriv nr 1 /1987»

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2004 3 Straffbare handlinger i fengsel opphevelse av rundskriv rr 1 1987 (522kb) Last ned