Straffeprosessloven § 59A

Straffeprosessloven § 59A  – Politiets og statsadvokatens kompetanse i klage sak til å omgjøre egne vedtak om henleggelse – Instruks

  • Last ned dokumenter
  • Straffeprosessloven § 59A politiets og statsadvokatens kompetanse til å omgjøre egne vedtak om henleggelse - Instruks - Brev av 2401200 (1743kb) Last ned