Riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlingen i politiet 2012

Det er flere positive trekk ved resultatene for politiets straffesaksbehandling i 2012, især knyttet til sentrale parametere for saksbehandlingstid. Det skal politiet ha ros for.Mest iøynefallende er likevel et betydelig fall i oppklaringsprosenten, som kom på 36,3 mot 38,0 året før. Den negative utviklingen gjelder store deler av landet, idet det er tilbakegang i oppklaring i 20 av 27 politidistrikter.

Riksadvokaten understreker sterkt de styringssignaler som er gitt i Prop. 1 S (2012-13), om viktigheten av etterforskingsarbeidet i politiet, herunder at det må avsettes nødvendige ressurser og betydningen av god plan og ledelse av arbeidet.

  • Last ned dokumenter
  • Straffesaksbehandlingen i politiet 2012 - riksadvokatens bemerkninger (431kb) Last ned