Riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlingen i politiet 2016

Riksadvokaten har i sin rapportering til Justis- og beredskapsdepartementet oppsummert resultatet for politiets straffesaksbehandling i 2016.

  • Last ned dokumenter
  • Straffesaksbehandlingen i politiet 2016 - riksadvokatens bemerkninger (369kb) Last ned