Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick) - spørsmål om gransking

Det har vært reist spørsmål om gransking i Norge i de såkalte Thomas Quick-sakene.Riksadvokaten har i brev av 12. august 2013 til Justis- og beredskapsdepartementet gitt sin tilrådning til dette spørsmål.

  • Last ned dokumenter
  • Brev til Justisdepartementet 130813 Sture Bergwall (469kb) Last ned