Terje Nybøe utnevnt til ny leder for Spesialenheten

Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt førstestatsadvokat Terje Nybøe til ny leder for Spesialenheten for politisaker.

Nybøe, som i dag er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, etterfølger Jan-Egil Presthus, som døde brått i januar i år.

For nærmere informasjon, se pressemelding på regjeringen.no.