Tilråding om digital samhandling og digitale aktorat

Ei arbeidsgruppe med representantar frå Advokatforeininga, Dommerforeininga, Politidirektoratet, riksadvokaten og Domstoladministrasjonen har utarbeidd ei tilråding om digital samhandling og gjennomføring av digitale aktorat.

Statsadvokatane Magne Nyborg og Nina Harboe Jensen Søndersrød deltok i arbeidsgruppa. Tilrådinga omfattar følgjande område:

  • Krav til digital kopisak og digitale utdrag
  • Sende over digital kopisak og digitale utdrag
  • Gjennomføring av det digitale rettsmøtet

Riksadvokaten vil understreke at retten har ansvaret for at det framgår av rettsboka kva bevis som er ført og herunder hovedansvaret for markering i det faktiske utdraget. Ei anna arbeidsdeling – til dømes at aktor markerar i utdraget –  er unnataket, krev ei særskild grunngjeving og skal i så fall avtalast i god tid før rettsmøtet.

 

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Anbefaling om digitale aktorater (663kb) Last ned