Tiltalebeslutningen er klar i "Hareid-saka"

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Tiltalebeslutningen ble onsdag 4. mars forkynt til tiltalte.

Hovedforandlingen i Sunnmøre tingrett er satt opp mandag 16. mars til fredag 20. mars i Tinghuset i Ålesund. Tidspunkt for domsavsigelse er ikke fastsatt.

Kontaktperson:

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane stadsadvokatembeter
førstestatsadvokat Jan Hoel 71 25 80 05