Tiltalekompetanse for grovt narkotikaheleri

Foranlediget av en konkret sak har riksadvokaten i brev til statsadvokatene og politimestrene av 11. desember d.å. lagt til grunn at beløpsgrensen i utgangspunktet bør overstige 100.000 kroner før det vurderes tiltale for narkotikaheleri etter straffeloven § 317 fjerde ledd.

  • Last ned dokumenter
  • Tiltalekompetanse for grovt narkotikaheleri (63kb) Last ned