Tor-Aksel Busch tildelt Politiets hederskors

Avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch ble tildelt norsk politis høyeste utmerkelse, Politiets hederskors, denne uken.

Politiets hederskors er den fremste etatsmedaljen i politiet, og tildeles for særdeles tjenestefull innsats. Medaljen ble delt ut av politidirektør Benedicte Bjørnland i Oslo 23. oktober.

I begrunnelsen for tildelingen fremheves det at Busch som riksadvokat har vært en betydelig leder i norsk statsforvaltning med stor innflytelse på politietatens utvikling og anerkjennelsen av straffesaksfeltet som en sentral del av politiets virksomhet.

For mer informasjon, se politiet.no