Torunn Salomonsen Holmberg utnevnt som assisterende riksadvokat

I statsråd i dag ble dr. juris Torunn Salomonsen Holmberg utnevnt til ny assisterende riksadvokat etter Knut Erik Sæther.

Torunn Salomonsen Holmberg er 49 år gammel og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, enhet for strafferett og straffeprosess. Denne enheten har hun ledet siden 2018, men har forut for dette lang arbeidserfaring fra samme sted som lovrådgiver. Torunn Salomonsen Holmberg har i tillegg arbeidserfaring fra akademia (UiT og UiO), fra advokatvirksomhet og fra påtalemyndigheten. Hun har solid kunnskap om arbeidet i Den høyere påtalemyndighet fra sitt arbeid i Lovavdelingen og fra den tid hun var konstituert statsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Vi ønsker Torunn hjertelig velkommen tilbake til påtalemyndigheten, og gleder oss veldig til hun tiltrer sitt nye og viktige embete!