Undersøkelse av rettskraftige dommer om overtredelse av straffeloven § 239 i trafikken

I slutten av november 2014 påla riksadvokaten politimestrene å gjennomgå samtlige saker i eget distrikt som i tidsrommet 2005-2014 endte med domfellelse for uaktsomt drap i trafikken, og vurdere om det var grunn for påtalemyndigheten til å begjære gjenåpning til gunst for domfelte.

Undersøkelsen er sluttført, og resultatene foreligger i vedlagt dokument.

  • Last ned dokumenter
  • Undersøkelse av rettskraftige dommer om overtredelse av straffeloven 239 i trafikken 2015 (108kb) Last ned