Undersøkelse av straffesak i Hordaland politidistrikt i læringsøyemed

Den såkalte «Monika-saken» i Hordaland har som kjent vært gjenstand for en omfattende medieomtale. Det har kommet frem at saken ble henlagt av Hordaland politidistrikt 15. august 2012 som intet straffbart forhold, men at man etter klage fra bistandsadvokaten besluttet å gjenoppta etterforskingen i mai 2014.

Riksadvokaten oppnevner arbeidsgruppe og mandat som skal undersøke etterforskingen og den påtalemessige behandlingen i den såkalte «Monika-saken».

  • Last ned dokumenter
  • Pressemelding Monika saken undersøkelse (28kb) Last ned
  • Mandat Monika saken (1298kb) Last ned