Utfordringer ved etterforsking av nettovergrep mot barn

Misbruk og overgrep mot barn på nettet er et økende samfunnsproblem. Bestilling av direktesendte overgrep mot barn i fattige land via internett synes å være en ny trend. Riksadvokaten mener en endring av regelverket for lagringstid for registrerte brukere av IP-adresser, bør vurderes.

Effektiv etterforsking av grenseoverskridende nettovergrep krever blant annet godt samarbeid med utenlandske polititjenester og mulighet for sikring av digitale spor. Når det gjelder sistnevnte, er det ingen tvil om at den begrensede lagringstiden for informasjon om bruker av IP-adresser hindrer effektiv straffeforfølgning. Riksadvokaten mener derfor det er behov for å vurdere en endring av regelverket på dette punktet.

Les innspillene fra  riksadvokaten til Justis- og beredskapsdepartementet i brev av 4. april 2017 her:

  • Last ned dokumenter
  • Nettovergrep mot barn (125kb) Last ned