Utlevering av opptak av telefonsamtaler med AMK- og legevaktsentraler

Riksadvokaten har i brev av 9. februar 2009 understreket at politiet og påtalemyndigheten ikke skal utlevere opptak av samtaler med helsepersonell til journalister eller andre utenforstående med mindre det unntaksvis skulle være grunnlag for å gjøre unntak fra taushetsplikten, og helt særlige hensyn tilsier utlevering.

  • Last ned dokumenter
  • Utlevering av helsevesenets opptak av telefonsamtaler med AMK og legevaktsentraler (59kb) Last ned