Utmåling av straff etter prøveløslatelse med reststraff eller betinget dom

Riksadvokatens rundskriv 1/1982 «Utmåling av straff etter prøveløslatelse med reststraff eller betinget dom»

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 1982 1 Utmåling av straff etter prøveløslatelse med reststraff eller betinget dom (2751kb) Last ned