Årsrapport 2015 - Utvalget for kommunikasjonskontroll

Kommunikasjonkontroll (ofte omtalt som KK) er normalt skjult telefonavlytting og innhenting av trafikkdata dvs. hvilke telefoner som har vært i kontakt med hverandre, når og hvor. Særlig telefonavlytting har vært regnet som et vesentlig inngrep i personvernet, og politiets bruk av denne etterforskningsmetoden er derfor nøye lovregulert. Stortinget har i juni 2016 vedtatt en utvidet bruk av skjulte tvangsmidler med bl.a. dataavlesing, og gitt tilhørende bestemmelser med klare rammer for bruk og kontroll.

  • Last ned dokumenter
  • Årsrapport 2015 Kommunikasjonskontrollutvalget (709kb) Last ned