Utvidelse av direktiv om bruk av etterforskingsplaner

Bruken av planer under etterforskingen gir erfaringsmessig bedre faglig styring, økt kvalitet og redusert saksbehandlingstid. Riksadvokaten har derfor besluttet å utvide plikten om å bruke etterforskingsplaner til også å gjelde saker om seksuallovbrudd mot barn og saker om vold i nære relasjoner (straffeloven § 219), med mindre saken er så enkel og oversiktlig at etterforskingsplan er unødvendig. I andre alvorlige saker som er omfattet av riksadvokatens sentrale prioriteringer som alvorlig profittmotivert kriminalitet, alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet, drap eller andre alvorlige voldsforbrytelser anbefaler riksadvokaten at etterforskingsplaner benyttes.

Kravene til etterforskingsplaner er de samme som følger av riksadvokatens brev 8. november 2013 s. 2-3 hvor det ble det gitt direktiv om bruk av etterforskingsplaner i voldtektssaker.

Samt vårt undertegnet brev av 30.3.15 reg. i DL 2012/00575-054.

  • Last ned dokumenter
  • Direktiv om bruk av etterforskingsplaner utvidelse (101kb) Last ned