Utvidet påtalekompetanse ved ny distriktsinndeling

I forbindelse med ny distriktsinndeling for politiet fra 1. januar 2016 beslutter riksadvokaten – som leder av påtalemyndigheten – at politijurister med tildelt utvidet påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67 tredje ledd beholder denne ved tjenestegjøring i et nytt utvidet distrikt.

  • Last ned dokumenter
  • Utvidet påtalekompetanse (23kb) Last ned