Utvikling av etterforskingsfeltet

Økte ressurser, men også høyere kvalitet og et mer komplekst og krevende straffesaksbilde. Slik ser etterforskingsfeltet ut i dag. Men har kvaliteten gått opp? Og har politietatens handlingsrom blitt større?

I Påtaleanalysen side 113 kan man lese at politietaten over flere år har vært tilført betydelige ressurser. Antall stillinger har gått opp, budsjettene er øket i betydelig grad, og antall anmeldelser viser en markant nedgang. Samtidig er det lett å konstatere at både samfunnet, kriminalitetsbildet og straffesaksområdet er i vesentlig utvikling.Oppgaveløsningen til politiet og påtalemyndigheten anno 2019 ser ganske annerledes ut enn for bare få år siden. Hvordan påvirker dette kvaliteten og kapasiteten på straffesaksarbeidet?

I det vedlagte notatet til statsråden gir riksadvokaten, som øverste leder for straffesaksfeltet, sine vurderinger.

  • Last ned dokumenter
  • Utvikling av etterforskingsfeltet -en oversikt (428kb) Last ned
  • Innlegg om strafferabatt (355kb) Last ned