Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Ved lovvedtak henholdsvis 17. og 24. mars d.å., sanksjonert av Kongen i statsråd 24. april, har Stortinget endret utlendingsloven § 72 (nytt annet ledd) og samme lov § 124 (nytt fjerde ledd) samt gitt et nytt femte ledd i straffeloven § 39 mv. for å legge til rette for utvisning av utlendinger som er dømt til tvungen omsorg og tvungent psykisk helsevern. Om bakgrunnen for lovendringen vises det til Prop. 34 L (2014-2015) og Innst. 176 L (2014-2015), samt Stortingets lovvedtak 45 (2014-2015). Endringene trådte i kraft 1. mai d.å.

 

  • Last ned dokumenter
  • Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger (142kb) Last ned