Varetekt

Riksadvokatens rundskriv 4/2006 «Varetekt».

Rundskrivet her er ein revisjon av riksadvokaten sitt rundskriv nr. 5/2002 av 15. november 2002 som no vert oppheva. Dei fleste direktiva i det tidlegare rundskrivet vert tekne oppatt. Dei nye retningslinene knyter seg i fyrste rekkje til endringa av straffeprosesslova § 183 fyrste leden og dei nye reglane om utvida frist for framstilling for retten. 

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2006 4 Varetekt (745kb) Last ned
  • Rundskriv 2006 Dette dokumentet er tilknyttet rundskriv 4 2006 Varetekt (47kb) Last ned