Veileder om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter

Det har vært behov for en samlet oversikt over reglene om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter, og også å gi retningslinjer for påtalemyndighetens behandling av slike innsynsbegjæringer. Riksadvokaten gir derfor nå ut en slik veileder. 

Riksadvokatens skriftserie 3/2017.
Oppdatert i 2018 og 2021.

  • Last ned dokumenter
  • Veileder Innsyn revidert juni 2021 (417kb) Last ned