Vitnefritak for stebarn

Riksadvokaten har i brev til Hedmark og Oppland statsadvokatembeter gitt retningslinjer – til statsadvokatembetene og politidistriktene – for fortolkningen og anvendelsen av straffeprosessloven § 122.

Brevets tema er om stebarn har krav på fritak fra vitneplikten i tilfeller der en steforelder er siktet eller mistenkt. Riksadvokaten har kommet til at det følger av straffeprosessloven § 122 at et stebarn har krav på fritak fra vitneplikten i tilfeller der en (eksisterende/tidligere) steforelder (gift eller ugift) er siktet eller mistenkt. Det er derfor nødvendig at vitner i denne kategorien gjøres oppmerksom på fritaksretten før et avhør, jf. straffeprosessloven § 235.

I brevet gis det en oversikt over den faktiske situasjonen og begrepsbruken. Det inneholder en omfattende gjennomgang av rettskildematerialet, herunder lovgrunnene bak regelen, og gir en instruktiv innføring i rettskildematerialet – herunder EMKs betydning.

  • Last ned dokumenter
  • Vitnefritak for stebarn – Straffeprosessloven § 122 (815kb) Last ned