Voldtektssaker og frister

Riksadvokaten kommenterer Aftenpostens leder 21. september basert på oppslag om en voldtektssak som har blitt altfor gammel (2 1/2 år før rettsbehandling) og noen mindre gode halvårstall for denne sakstypen. Aftenposten tar til orde for at politiet må få frister for behandling av slike saker. Riksadvokaten fremhever at voldtektssaker skal behandles raskt, men at det beskrevne tiltak ikke vil være et tjenlig virkemiddel. Innlegget (under en annen tittel) er trykket i Aftenposten 2. oktober.

  • Last ned dokumenter
  • Voldtektssaker og frister (10kb) Last ned