Dødsulykker i trafikken – midlertidige retningslinjer for bruk av UAG-rapporter

I midlertidige retningslinjer i brev til statsadvokatene og politimestrene gis det bl a anvisning om at politiet i saker med dødsulykker i trafikken skal innhente UAG-rapporter fra vegvesenet. Formålet er primært å kontrollere at relevante opplysninger i straffesakssammenheng, er sikret. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal undersøke kvaliteten ved etterforsking og påtalebehandling av dødsulykker i trafikken. Når gruppens rapport foreligger, vil riksadvokaten vurdere om den gir grunn for nye retningslinjer.

  • Last ned dokumenter
  • Midlertidige retningslinjer om bruk av UAG rapporter (82kb) Last ned