Endring av midlertidig direktiv - håndhevelse av lokale forskrifter

I brev fra riksadvokaten i dag erstattes punkt 5 i det midlertidige direktivet av 18. september d.å. om håndhevelse av lokale forskrifter med et nytt direktiv.

For øvrig gjelder de midlertidige direktivene som meddelt 18. september d.å:

Midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen – oppdatert 18.september

  • Last ned dokumenter
  • Endring midl direktiver 061120 (73kb) Last ned