Etterforsking

Riksadvokatens rundskriv 3/1999 » Etterforsking»

Kriminalitetsbildet i Norge har endret seg vesentlig i de siste tiår. Politiet må i stadig større grad selv søke å avdekke straffbare forhold fordi det ikke inngis anmeldelser. Dette gjelder i særlig grad narkotikakriminalitet og annen kriminalitet hvor ingen  ”fornærmet” er interessert i oppklaring eller hvor kriminaliteten er profesjonelt utført, godt organisert og vanskelig å avdekke. Det er satt inn betydelige politiressurser i bekjempelsen av slik kriminalitet hvor undersøkelsene ofte må foregå skjult og ved bruk av nye metoder. Det er på denne bakgrunn behov for å avklare etterforskingsbegrepet, særlig av hensyn til klare ansvarslinjer og hvilket regelsett som kommer til anvendelse.

 

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 1999 3 Etterforskning (49kb) Last ned