Føringer for statsadvokatenes fagledelse 2022

Les riksadvokatens føringer for statsadvokatenes fagledelse i 2022.

Det følger av riksadvokatens rundskriv 3/2020 (fagledelsesrundskrivet) at overordnede føringer for hvilke områder statsadvokatene skal vie særlig oppmerksomhet i det kommende året, skal formidles innen 1. oktober. Generelle retningslinjer for statsadvokatenes tilsyn med straffesaksbehandlingen i politiet og annen fagledelse vil som tidligere også bli gitt i det årlige mål- og prioriteringsdirektivet.

  • Last ned dokumenter
  • Føringer for fagledelse 2022 (96kb) Last ned