Høringsuttalelse fra Oslo statsadvokatembeter om straffeprosessloven

Oslo statsadvokatembeter har gitt høringsuttalelse til NOU 2016:24 om ny straffeprosesslov.

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse fra Oslo statsadvokatembeter straffeprosessloven (866kb) Last ned