Høringsuttalelse om konverteringsterapi

Riksadvokaten har avgitt høringsuttalelse til det nye lovforslaget om regulering av konverteringsterapi.

I likhet med riksadvokatens tidligere standpunkt, i den forrige høringsrunden, er riksadvokaten positiv til et straffebud som rammer kjernen i konverteringsterapi. Samtidig reiser det foreliggende lovforslaget en rekke prinsipielle utfordringer – som er større enn ved det forrige forslaget til regulering av konverteringsterapi.

Les høringsuttalelsen her:

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse – Nytt forslag om lovregulering av konverteringsterapi (164kb) Last ned