Inspeksjon av Trøndelag politidistrikt - dommer til fullbyrdelse

Rapport etter Trøndelag statsadvokatembeters inspeksjon av Trøndelag politidistrikts praksis med å
oversende dommer til fullbyrdelse etter inntreden av rundskriv 2/2022.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon Trøndelag pd- dommer til fullbyrdelse 2024 (592kb) Last ned