Justert rundskriv om ny straffelov

Etter tilbakemeldinger fra statsadvokatene og politimestrene om straffeloven 2005 er riksadvokatens rundskriv nå ajourført.

Riksadvokaten ba i februar i år om statsadvokatenes og politimestrenes foreløpige erfaringer med praktiseringen av straffeloven 2005. Hensikten var å ajourføre riksadvokatens rundskriv om den nye loven, samt å klargjøre om påtalemyndigheten hadde kommet over forhold som lovgiver burde gjøres oppmerksom på. Selv om tilbakemeldingen i hovedsak har vært at overgangen til ny straffelov har forløpt relativt problemfritt, er det enkelte forhold som kan fortjene lovgivers oppmerksomhet. Rundskrivet om ny straffelov av 30. september 2015 er ajourført 20. oktober 2016

  • Last ned dokumenter
  • Ajourført rundskriv ny straffelov rundskriv 2 2015 (682kb) Last ned