Midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen – oppdatert 29.mai

Riksadvokatens midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen på grunn av pandemisituasjonen forlenges til 1. oktober 2020, og erstatter tidligere direktiver.

Direktivene  erstatter direktivene av 3. april d.å.

Det gjøres følgende materielle endringer i direktivet:

Pålegget om bruk av forelegg i saker som ellers ville medført påstand om betinget fengsel (og eventuelt bot) inntil 45 dager gjelder heretter ikke i de såkalte NAV-sakene.

Pålegget om at det skal gis påtaleunnlatelse ved bruk og besittelse av narkotika der det normalt gis forelegg endres til at det kan gis påtaleunnlatelse. Med andre ord skal det vurderes på vanlig måte hva som er mesthensiktsmessig reaksjon. Det er ikke lenger krav om underskrift for en rekke påtaledokumenter.

Les direktivet her:

  • Last ned dokumenter
  • Midlertidige direktiver 29. mai (614kb) Last ned