Nasjonal satsning mot gjengmiljøene

Riksadvokaten og Politidirektoratet har i et felles brev gitt ordre om at det innen 15. mars i år skal utarbeides en plan for kraftfull og bred bekjempelse av gjengkriminalitet på det sentrale Østlandsområdet.

I sitt brev til de aktuelle politi- og påtalemyndigheter understrekes viktigheten av at bakmennene vies nødvendig oppmerksomhet fra politiets side. Innsatsen skal være kunnskapsbasert og forankret i et nasjonalt, oppdatert, felles og forpliktende situasjonsbilde. Målsettingen med den forsterkede innsatsen er å svekke gjengenes utbredelse og kriminelle virksomhet varig.

Satsningen skal evalueres innen utgangen av året.

Kontaktperson ved Riksadvokatembetet: statsadvokat Reidar Bruusgaard, tlf 992 07 781.

Se for øvrig

Riksadvokaten med forslag til tiltak mot gjengkriminalitet

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Nasjonal satsning mot gjengmiljø (20kb) Last ned