Om påtalefaglig etterforskingsledelse

Riksadvokatens forventninger til rollen som påtalefaglig etterforskingsleder.

Rollen som påtalefaglig etterforskingsleder er helt avgjørende for at straffesakene kan behandles effektivt og med høy kvalitet. Samtidig har det vært noe usikkerhet om hva som konkret ligger til rollen.

For å skape større forutsigbarhet og trygghet og en mer ensartet oppgaveløsning, har riksadvokaten i brev 16. september oppstilt et sett av krav og forventninger som skal danne grunnlaget for en videreutvikling av rollen.

  • Last ned dokumenter
  • Rollen som påtalefaglig etterforskingsleder (282kb) Last ned