Oppfølgende undersøkelse om rusransaking

Riksadvokaten pålegger statsadvokatembetene å gjennomføre en oppfølgende undersøkelse av politiets håndtering av tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker.

Forrige undersøkelse omfattet saker som ble anmeldt før riksadvokatens brev av 9. april 2021, mens denne undersøkelsen gjelder saker som ble anmeldt etter nevnte brev. Dette er en nedskalert undersøkelse som særlig vil ha oppmerksomheten rettet mot de områdene der det ble påvist avvik i forrige undersøkelse.

Fristen for statsadvokatembetenes rapporter til riksadvokaten settes til 1. september 2022. Riksadvokaten vil deretter sammenfatte de nasjonale resultatene og utarbeide en ny nasjonal rapport.

  • Last ned dokumenter
  • 070422 Oppfølgende undersøkelse tvangsmidler (83kb) Last ned