Riksadvokaten som fagmyndighet

I handlingsplanen for løft av etterforskingsfeltet er tiltak én etableringen av et fagapparat. Apparatet skal gi fagmyndigheten (riksadvokat og politidirektør) et bedre grunnlag for å beslutte hvilke krav som skal og bør stilles til straffesaksbehandlingen, og derved sikre høy og jevnere kvalitet i oppgaveløsningen. Deltakerne hadde en formell oppstartssamling på Kripos 22. januar d.å.

Påtalemyndigheten med Riksadvokatembetet i spissen er ansvarlig for normdannelsen på straffesaksområdet. Som fagmyndighet ønsker riksadvokaten å nyttiggjøre seg fagapparatet til å drive verdifullt og målrettet utviklingsarbeid. Funksjonen fagmyndighet omfatter tre ulike roller; bestiller, premissgiver (ved behov) underveis i prosessen og beslutningstaker.

Utviklingsarbeidet skal skje i tett samhandling med den andre fagmyndigheten (Politidirektoratet), samt fagkoordinator (Politihøgskolen), fagforvalter (Kripos og Økokrim) og faggruppene. Det er etablert et eget kontaktpunkt ved Riksadvokatembetet som skal koordinere påtalemyndighetens aktiviteter.

Les riksadvokatens brev av 5. februar 2019 til sentrale aktører i politiet og påtalemyndigheten her:

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Forvaltningsapparat for etterforskingsfeltet Riksadvokatembetets rolle som fagmyndighet (257kb) Last ned