Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2021

Riksadvokaten bestemmer hvert år hvilke forbrytelsestyper som skal gis høyest prioritet i politiets straffesaksbehandling. Nå foreligger mål- og prioriteringsrundskrivet for 2021.

Årets rundskriv må leses i sammenheng med riksadvokatens midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen i pandemisituasjonen, senest revidert 14. januar i år. Rundskrivet viderefører ellers hovedlinjene fra fjorårets prioriteringer.

Les rundskrivet her:

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 1 2021 Mål Og Pri (269kb) Last ned