Midlertidige direktiver - oppdatert 15. januar 2021

Riksadvokatens midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen på grunn av pandemisituasjonen er revidert og forlenget til 1. juni 2021.

Riksadvokaten har revidert de midlertidige direktivene for straffesaksbehandlingen. De reviderte direktivene som trer i kraft 15. januar 2021 gjelder fram til 1. juni 2021 og erstatter de tidligere direktivene og riksadvokatens brev 6. november 2020.

En endring i det reviderte direktivet er at veiledende bøtenivåer er inntatt i kapittel 5.

 

  • Last ned dokumenter
  • Pandemidirektivet 14012021 (1317kb) Last ned