Rutiner om arrestordre

Riksadvokaten har i samarbeid med Det nasjonale statsadvokatembetet og Kripos utarbeida felles rutiner i arrestordresaker. Rutinane omhandlar behandlinga av saker om nordisk-europeisk arrestordre.

  • Last ned dokumenter
  • Rutiner i arrestordresaker160221 (138kb) Last ned
  • 20210216 Overlevering TIL Norge Felles Rutine For Påtalemyndighet Og S... (327kb) Last ned
  • 20210216 Overlevering FRA Norge Felles Rutine For Påtalemyndighet Og S... (412kb) Last ned