Vegvesenet - utvidelse av pålegg vedrørende dataverktøy

Riksadvokaten utvider påbudet om stans i bruk av alle dataverktøy fra Statens vegvesen.

Riksadvokaten besluttet rett før jul å stanse bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i fremtidige og pågående straffesaker hvor dataverktøyet CrashCube var benyttet, på grunn av mistanke om feil. I et nytt brev 3. april har riksadvokaten utvidet pålegget til å omfatte alle rapporter og uttalelser til politi og påtalemyndighet fra Statens vegvesen som baserer seg på informasjon fra alle dataverktøy brukt til uthenting av informasjon fra kjøretøy. Disse kan være feilaktige og skal ikke legges til grunn som bevis i fremtidige og pågående etterforskinger, ved påtaleavgjørelser eller ved iretteføring av løpende saker.

Se brevet av 3. april nedenfor.

 

Se for øvrig tidligere brev fra riksadvokaten om samme tema her:

Vegvesenet- mulig feil i trafikkdataverktøy

  • Last ned dokumenter
  • Vedr Vegvesenets dataverktoy (111kb) Last ned