Ungdomsstraff, ungdomsoppfølging, oppfølging i konfliktråd - foreløpige retningslinjer

Riksadvokaten har varslet at det vil komme et rundskriv om nye strafferettslige reaksjoner mot unge lovbrytere. Arbeidet med rundskrivet er mer omfattende og krevende enn først antatt. Inntil rundskrivet er ferdigsstilt, formentlig i første kvartal 2015, gis det nå enkelte midlertidige retningslinjer som skal følges av påtalemyndigheten.

  • Last ned dokumenter
  • Foreløpige retningslinjer ungdomsstraff (320kb) Last ned